ADVISORY, SCIENTIFIC AND LOCAL ORGANIZATION COMMITTEES

 

ADVISORY COMMITTEE 

  Chairpersons
  QIAN, ZhengYing (Vice president of Chinese People's Political Consultative Conference)
  YANG, ZhenHuai  (Ex-Minister of Water Resources of China)
  E, Jingping  (Director, Headquarter of the State Flood Control & Drought Relief of China)
         

  Alam, S.

  France

  Patel, V.C.

  USA

  Cao, Zhengqi

  China

  Plate, E.J.

  Germany

  Chen, C.J.

  USA

  Petry, Bela

  Netherlands

  Dai, Dingzhong

  China

  Rodi, W.

  Germany

  Di Silvio, G.

  Italy

  Saad, M.B.A.

  Egytp

  Evans, Edwand

  UK

  Salas, J.D.

  USA

  Falconer, R.A.

  UK

  Singh, R.B.

  India

  Ikeda, Syunsuke

  Japan

  Soroosh, Sorooshian

  USA

  Hu, Chunhong

  China

  Tamai, N.

  Japan

  Knight, D.W.

  UK

  Tan, Ying

  China

  Koch, M.

  Germany

  Takeuchi, K.

  Japan

  Koffman, H.M.

  USA

  Todini, Ezio

  Italy

  Krisztina, Jozan

  Hungary

  Toensmann, F.

  Germany

  Kuang, Shangfu.

  China

  Tung, Y.K.

  HK

  Lee, Joseph.H.W..

  HK

  White, W.R.

  UK

  Onorati, Giuseppe

  Italy

  Wood, Ian

  New Zealand

  Overbeek, H.J.

  Netherlands

  van Stokkom H.

  Netherland

   

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE 

  Chairperson
  LIN, Bingnan (Academician of Chinese Academy of Sciences)
  GAO, Anze  (Chief engineer of the Ministry of Water Resources of China)
  JIA, Jinsheng (Vice President of China Institute of Water Resources and Hydropower Research)
   

  Banasik, K.

  Poland

  Li, Wenxue

  China

  Bhowmik, Nani G.

  USA

  Liu, Yankai,

  China

  Carvalho, N.De O.

  Brazil

  Luijendijk, Ir.Jan

  Netherlands

  George, C.

  UK

  Nezu, Iehisa

  Japan

  Giustolisi, Orazio

  Italy

  Ni, Jinren

  China

  Gulliver, J. S.

  USA

  Petitjean, A.

  France

  Hansen, E.

  Denmark

  Rosso, Renzo

  Italy

  Hasegawa, K.

  Japan

  Samuels, P.G.

  UK

  Heigerth, G.

  Austria

  Scheuerlein, H.

  Austria

  Hsu, M.S.H.

  Taiwan,China

  Schultz, Bart

  Netherlands

  Islam, M.D.B.

  Bengaladesh

  Smits, Toine

  Netherlands

  Kady, M. E.

  Egypt

  Soong, D. Ta-Wei

  USA

  Kojiri, T.

  Japan

  Takara, K.

  Japan

  Kron, W.

  Germany

  Verbanck, M.

  Belgium

  Lars, Gottschalk

  Noway

  Winterwerp, J. C.

  Netherlands

 

LOCAL ORGANIZATION COMMITTEE 

  Chairpersons 
   
   Zhao-Yin WANG; Guangqian WANG; Gordon G.H HUANG
  Secretary Hongwei FANG; Baosheng WU; Jinchi HUANG 

  Cheng LIU

  Yuling TONG

  Yongsheng WU

  Xiaoqing YANG

  Lianxiang WANG

  Xuejun SHAO

  Mohamed S GHIDAOUI

  Jianjun ZHOU

  Xingkui WANG

  Pascal CHISNE

  Hongwu ZHANG

  Jing GAO

  Danxun LI

  Wei DUAN

   

   

Previous page Next page Home page